Rollforming profili

Mala težina profilisanih limova, a nasuprot tome izuzetna izdržljivost pri velikim opterećenjima, te lagana i brza montaža osnovni su razlozi primjene istih u gradnji industrijskih hala, te ostalih poslovnih objekata.

Podnose blage nagibe krovišta <=6 stepeni i otpori su na ekstremne vremenske uvjete. Trapeznoprofilisani limovi se proizvode na savremenim kumpijuterski vođenim linijama u varijantama krovnog i fasadnog lima. Mogu se montirati i u sendvič izvedbi pokrova i fasade pri čemu objektu daju dobru termoizolaciju uz jednostavnu i jeftinu izvedbu.

Kod objekata koji su pokriveni jednostrukim limom, bez daščanja, usljed temperaturnih razlika može doći do pojave kondenzata sa donje strane lima. Kao riješenje tih problema nudimo trapeznoprofilisane limove sa nanosom antikondenzivnog filca. U ovakvim slučajevima kondenzat se skuplja u antikondenzivnom filcu i prirodnim ventiliranjem isparava.

Trapeznoprofilisani limovi, zavisno od visine profila podnose od manjih, do velikih rastojanja oslonca. Također, veća debljina lima povećava i nosivost trapeznoprofilisanog lima. Montaža se vrši odgovarajućim samobušećim i samourezujućim vijcima.

BosnianEnglish